Category Archives: Kinh Nghiệm – Mẹo Vặt

Hướng dẫn cách xem ngày tốt chuyển nhà

“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” hướng dẫn cách xem ngày tốt chuyển nhà. Do đó,  các việc trọng đại trong đời như cưới hỏi, động thổ xây nhà, xây các công trình lớn, ngày khai trương, tân gia… đều phải chọn ngày lành tháng tốt. Vậy nếu bạn chỉ thay đổi nơi […]